Egeder
Kurumsal

Tarihçemiz

Ülkemizde medikal sektörde kurulan ilk sivil toplum örgütü olma özelliğini taşıyan Ege Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği, İzmir’de Tıbbi cihaz sektöründe bazı köklü firmaların faaliyet göstermesi paralelinde; birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmek, sektöre ilişkin sorunların üstesinden gelebilmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 1991 yılında şu an bir kısmı hayatta olmayan “mesleğin duayenleri”nin öncülüğünde kurulmuştur.

Tıbbi Cihaz sektöründeki ortak amaç ve menfaatlerin gerek kamuoyu, gerekse kanun koyucu kurum ve kuruluşlar nezdinde savunulması ile sektörün, ülke menfaatleri doğrultusunda gelişimine katkı sağlanması misyonunu benimsemiştir.

Medikal alanındaki sivil toplum girişiminde öncü olan EGEDER bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla sektöre ait sivil toplum bilincinin Türkiye çapında yayılmasına büyük katkı sağlamış ve buna istinaden sektörde hızlı bir dernekleşme süreci başlamıştır.

Ülke çapında yaygınlaşan bu sivil toplum hareketlerinin birleşmesiyle TÜMDEF (TÜM TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİ DERNEKLERİ FEDERASYONU) çatı kurumu oluşturulmuştur. TÜMDEF’in kurucu derneklerinden biri olan Ege Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği; başta T.C Sağlık Bakanlığı olmak üzere İzmir Ticaret Odası, İZKA, üniversiteler ve sektörümüzü ilgilendiren tüm kamu-özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği içindedir.

2-5 Şubat 2006 tarihleri arasında da yine Türkiye’de ilk kez düzenlediğimiz 1.Ulusal Tıbbi Malzemeciler Kongresi gibi birçok ilkle sektörümüze katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Yine Derneğimizin düzenlediği, “IV. Ulusal ve I. Uluslararası Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Kongresi” 27/30 Eylül 2012 tarihinde Çeşme Altınyunus Otelinde gerçekleşmiştir. Kongredeki konular kısaca; EXPO 2020, Sağlık Turizmi ve sektörümüze etkileri, 2. Sağlık Bakanlığının yapısal değişikliği, Sağlık Bakanlığı 2023 vizyonu – stratejiler, Dünyada ve Türkiye’de sağlık ekonomisinde yaşanan gelişmeler. Sektörel Sorunlar ve çözüm Önerileri, Tıbbi Cihaz üretimi. Ulusal üretim stratejisi, Sektörel Rekabet ve Etik Uygulamalar, Tıbbi Cihazlarda Kalite Standardı ve Piyasa Denetimi. Sektörde Kümelenme ve Uluslararası iş birlikleri, Sektörel Örgütlenme.

Ancak sivil toplum kuruluşlarının asıl işlevi olan, ait olduğu sektörü daha ileriye taşıma misyonu özellikle sektörde yer alan meslektaşlarımızın dayanışmasını ve örgütlü gücünü gereksinmektedir. Deneyimlerimiz, örgütlü gücümüz arttıkça bakanlıklarda daha çok görüşümüze başvurulduğunu ve masada bir taraf olarak yer aldığımızı bizlere göstermiştir.
 

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ