Egeder
Yasal

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sayın Çalışan Adayı,

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (EGEDER) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, yapmış olduğunuz iş başvurusu sırasında tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine ilişkin olarak sizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizi toplama, işleme, saklama ve aktarma sebeplerimiz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni, bize sağlamış olduğunuz CV’nizde yer alan, tarafınıza ilişkin verilerinizin (kişisel bilgileriniz, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz vb gibi) (“Kişisel Veri”) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Özel nitelikli olmayan Kişisel Verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenecektir;

Kanun madde 5/2 (c) uyarınca tarafınız ile EGEDER arasında bir iş sözleşmesi kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle ve,

  • Yapmış olduğunuz iş başvurusunu değerlendirmek ve diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla,
  • İşe alma ve istihdam amacı ile sizinle iletişime geçmek, istihdamınızı işleme almak ve istihdamla ilgili diğer amaçları gerçekleştirmek amacıyla açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan;

Kanun madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle ve,

  • Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, EGEDER tarafından gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için becerilerinizin uygun olup olmadığını belirlemeyebilmek amacıyla kişisel verilerinizi makul süreyle saklamak, potansiyel iş fırsatları için sizinle iletişime geçerek söz konusu fırsatlardan sizi haberdar etmek amacıyla açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan;

Kanun madde 5/1 uyarınca ve,

  • Başvurunuzun gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için EGEDER iş ortakları ve dernek üyesi kuruluşlar ile paylaşılması amacıyla açık rızanıza dayanarak,

 

Bize iletmiş olduğunuz CV’nizde federasyon,dernek üyeliği, sağlık verisi gibi özel nitelikli kişisel verilerinizin bulunması halinde bu özel nitelikli kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde, gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için EGEDER iş ortakları ve dernek üyesi kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. .

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler (e-mail ile yapmış olduğunuz iş başvurusu sırasında gönderdiğiniz CV’niz ve sonrasında e-mail ile göndereceğiniz ek bilgiler) aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

EGEDER olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

Mansuroğlu mah. 295/2 Sok. No:1/1 Ege Sun Plaza A Blok D:764 Bayraklı / İZMİR /TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 262 15 18  

Fax: +90 (232) 262 61 67

E-posta: [email protected]

ÖNEMLİ: Yukarıda açık rızanıza tabi olduğu belirtilen işleme faaliyetlerinin yapılabilmesi için “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA BEYANI”nı okuyarak açık rızanızı vermenizi rica ederiz. Söz konusu veri işleme faaliyetlerine rıza vermemeniz halinde, iş başvurunuz değerlendirilecek ve tarafınıza dönüş sağlanacak, ancak işlenmesi için rıza vermediğiniz veriler EGEDER tarafından iş başvurunuzun değerlendirmesi aşamasında kullanılamayacaktır ve başvurunuz EGEDER üyesi kuruluşlar tarafından değerlendirilmeyecektir.

 

 

[Yukarıda yer alan Aydınlatma Metni, iş başvurularına karşılık çalışan adaylarına gönderilen e-mail’e eklenmeli ve e-mail içerisinde eklenecek aşağıdaki rıza beyanı ile de,  çalışan adaylarından yazılı onayları talep edilmelidir. Çalışan adaylarının açık rıza beyanında bulunmaması halinde yapılan başvurular yalnızca EGEDER tarafından değerlendirilmeli ve diğer şirketler ve İK grupları ile paylaşım yapılmamalıdır. Ayrıca rıza beyanında bulunulmaması halinde ulaşan CV’lerde yer alan özel nitelikli veriler de maskelenmeli ve işleme alınmamalıdır.]

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA BEYANI

 

Tarafınıza gönderilmiş olan Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde EGEDER’in, kendi rızanızla sağladığınız özel nitelikli kişisel verilerinizi iş başvurunuz karşılığında işleyebileceğini ve/veya kişisel verilerinizin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla EGEDER üyesi kuruluşlara ve iş ortaklarına aktarabileceğini kabul etmeniz durumunda, buna ilişkin onayınızı bize e-mail aracılığı ile bildirmenizi rica ederiz. Örneğin; Özel nitelikli kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda işlenmesine ve CV’min EGEDER üyesi kuruluşlarla ve EGEDER iş ortakları ile Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla paylaşılmasına rıza veriyorumşeklinde bir cevabın e-mail ile gönderilmesi yeterli olacaktır.  

Açık rıza vermeniz halinde, vereceğiniz bu rızayı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bu durumda geri alma işlemi ileriye etkili olarak sonuçlarını doğuracak ve açık rızanıza dayanarak yapılan işleme faaliyetleri 2 iş günü içerisinde durdurulacaktır.

CV’nizde özel nitelikli kişisel verilere (örneğin federasyon ,dernek üyelik bilgisi) yer verdiyseniz fakat bunların işlenmesi için EGEDER’e açık rıza vermezseniz, EGEDER söz konusu özel nitelikli kişisel verileri saklayamayacak ve başvurunuzun değerlendirmesinde incelemeye alamayacaktır. Bu durumda, iş başvurunuzun değerlendirilmesinde, özel nitelikli olmayan kişisel verileriniz kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ