Egeder
Kurumsal

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Değerli üyelerimiz, saygı değer meslektaşlarımız,

 

Tıbbi cihaz sektörümüzün öncü ve ilk kuruluşu olan derneğimiz, kuruluş yılı olan 1991 yılından beri sektörün sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaparak, kuruluş ilkelerine bağlı kalarak, birlik beraberlik ve mesleki etik değerlerine sahip çıkarak, tıbbi cihaz endüstrimize hizmet vermektedir.

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği olarak en temel amacımız, herkes için erişilebilir, kaliteli ve daha iyi bir sağlık hizmet sunumuna katkı sağlamaktır. Gelişen regülasyonlar, mevzuatlar ve teknolojiyle finansman arasındaki dengeyi sağlamak için yoğun çalışmalar yaparak, ulusal ve uluslararası platformlarda temsiliyet sağlayarak, sektörümüzü ileriye taşımaya gayret ediyoruz.

(TÜMDEF)Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu kurucu üyesi olan derneğimiz, Ankara’da faaliyet gösteren federasyonumuzun çalışmalarına da katkı sağlayarak, bilgi ve birikimini ülke genelindeki sektör firmalarımızla paylaşmaktadır.

Sağlık endüstrisinin önemli bir sac ayağı olan Tıbbi Cihaz Sektörümüzün, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizin gelecek vizyonuna yakışır ve herkesin ortak çıkarlarına hizmet edecek bir yapıya kavuşması için büyük bir özveriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tıbbi cihaz sanayi politikasında temel amacımız, artan dünya rekabet şartları altında, tıbbi cihaz sektörümüzün rekabet gücünü ve verimliliğini artırarak dışa dönük bir yapı içerisinde sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamaktır.

 

“Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan müdafaası olmak üzere, ürünlerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek için bu bir zarurettir.”

M.Kemal ATATÜRK

 

 

Saygılarımla,

Onur AKGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı
 

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ