Egeder
Kurumsal

Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ege Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği, kuruluş amaçları ve faaliyet konuları tüzüğünde açıkça belirtilen kalite politikası,

Üyeler arasında bilgi alışverişini gerçekleştirerek iş birliğinin sağlamanın yanı sıra, sektörle alakalı her türlü resmi kurum, kuruluş ve özel kurumlarla ilişkilerini sağlamak ve geliştirmek, faaliyet alanlarımızdaki konularda kamuoyunu aydınlatma yönünde çalışmalar yapmak,

Üyelerin memnuniyetini artırmak adına faaliyetlerde bulunarak, iş verimi yüksek ve uyumlu bir çalışma ile yeni hizmetler sunmanın yanı sıra kalitemizi sürekli geliştirmek,

Üyelerin dilek, öneri ve şikayetlerini her an, kolayca iletebilmesi ile tüm bunların adil, objektif ve gizlilik ilkesini temel alarak, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla değerlendirilmesi,

Sürekli eğitim anlayışıyla, zaman içinde ortaya çıkan yenilik ve gelişmeleri takip ederek üye firmalarda çalışan personelin niteliğini artırıcı ve gelişme sağlayıcı imkanlar sunmak,

Toplum ve çevreye saygılı, yasalarımıza ve EGEDER tüzüğüne bağlı, kalitesini sürekli iyileştirme ve üyelerinin sunduğu hizmetten eşit olarak faydalanmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ